Dieren zijn sterk afhankelijk van hun bewegingsvrijheid. Belemmering in het bewegingsapparaat kan hen niet alleen pijn doen maar ook humeurig en ongedurig maken. Gebeurt dit bij een mens dan gaat hij naar de fysiotherapeut om zich te laten helpen.

Dierfysiotherapie komt overeen met fysiotherapie bij mensen. Een juiste behandeling leidt tot bewegingsvrijheid

NVFD: De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren is de beroepsvereniging voor dierenfysiotherapeuten.

Dierfysiotherapie is een vervolgstudie op de studie humane fysiotherapie. Elke dierenfysiotherapeut is dus in de basis een fysiotherapeut voor mensen. De NVFD behartigt de belangen van haar leden, brengt dierfysiotherapie breed onder de aandacht en informeert dierenartsen, eigenaren van dieren en andere belangstellenden over preventie, indicaties en behandelingen. De NVFD vindt het belangrijk dat eigenaren van dieren op de hoogte zijn van de mogelijkheden van fysiotherapie bij dieren. De dierenfysiotherapeuten zijn deskundig. Zij verlenen niet alleen preventieve zorg, ter voorkoming van problemen maar richten zich ook op het oplossen van een bewegingsprobleem, de curatieve zorg.

Opleiding dierfysiotherapie: Een dierenfysiotherapeut heeft in totaal minimaal 6 jaar studie gevolgd om specialist in beweging te worden, met betrekking tot dieren (honden en paarden). Na de vierjarige HBO-opleiding fysiotherapie, wordt de tweejarige specialisatie-studie dierfysiotherapie gevolgd. Bij diplomering wordt de dierenfysiotherapeut ingeschreven in het register van het VWA